Error: Během překladu šablony nastala chyba - GOODRESULT(A2000000000F:CACHE)

Kód chyby: 424
Řádek: 0
Zdroj chyby: Microsoft VBScript - chyba při běhu programu
Parametry skriptu: path=produkty/mm-tmel-soft-plus-can
Session ID: 675804958
Popis chyby: Je požadován objekt.
Kod:
html.addLine("^*^")
p.ebParams("Page.Title").Value = object.getValue("Good").Item.getValue("Nazev") & " | myWAC E-Business centrum"
html.addLine("^*^")
p.ebParams("Page.Keywords").Value = p.ebParams("Page.Keywords").Value & object.getValue("Good").Item.getValue("Nazev")
html.addLine("^*^

" & object.getValue("Good").Item.getValue("Nazev") & "

^*^^*^^*^")
if object.getValue("Path").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
^*^ ^*^ ")
object.getValue("Path").moveLast()
html.addLine("^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Path").Count() -1
html.addLine("^*^ ")
object.getValue("Path").movePrev()
html.addLine("^*^  " & object.getValue("Path").Item.getValue("Nazev") & "^*^ ")
next
html.addLine("^*^
^*^
^*^")
end if
html.addLine("^*^ ^*^")
if p.ebParams("MsgText").Value <> "" then
html.addLine("
" & p.ebParams("MsgText").Value & "
")
end if
html.addLine("^*^ ^*^
^*^ ^*^
^*^ ")

fotoFull = object.getValue("Good").Item.getValue("Fotografie_File") & ""
if object.getValue("Good").Item.getValue("Fotografie_Resize1") & "" <> "" then fotoResize1 = object.getValue("Good").Item.getValue("Fotografie_Resize1") else fotoResize1 = fotoFull
if object.getValue("Good").Item.getValue("Fotografie_Resize2") & "" <> "" then fotoResize2 = object.getValue("Good").Item.getValue("Fotografie_Resize2") else fotoResize2 = fotoResize1
if object.getValue("Good").Item.getValue("Fotografie_Resize3") & "" <> "" then fotoResize3 = object.getValue("Good").Item.getValue("Fotografie_Resize3") else fotoResize3 = fotoResize2

html.addLine("^*^ ")
if fotoFull <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ ^*^ ^*^ kliknutím zobrazíte plný náhled^*^ ")
else
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^
^*^ Kód" & object.getValue("Good").Item.getValue("Cislo") & "^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Vyrobce") <> "" then
html.addLine("^*^ Výrobce")
if object.getValue("Good").Item.getValue("VyrobceWWW") <> "" then
html.addLine("" & object.getValue("Good").Item.getValue("Vyrobce") & "")
else
html.addLine("" & object.getValue("Good").Item.getValue("Vyrobce") & "")
end if
html.addLine("
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("SkladovaPolozka") then
html.addLine("^*^ Dostupnost" & object.getValue("Good").Item.getValue("Zasoby") & "^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Count() - 1
html.addLine("^*^  ^*^ ")
if cLng( object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Item.getValue("Zbyva") ) > 0 then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
else
html.addLine("^*^ ")
if cLng( object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Item.getValue("Objednano") ) > 0 then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
else
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("" & object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Item.getValue("Provozovna") & "
^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ MJ" & object.getValue("Good").Item.getValue("MJ") & "^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Baleni1Mnozstvi") > 0 then
html.addLine("^*^ Balení" & object.getValue("Good").Item.getValue("Baleni1Mnozstvi") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("MJ") & "/" & object.getValue("Good").Item.getValue("Baleni1Nazev") & "^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if false and object.getValue("Good").Item.getValue("Baleni2Mnozstvi") > 0 then
html.addLine("^*^ Balení 2" & object.getValue("Good").Item.getValue("Baleni2Mnozstvi") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("MJ") & "/" & object.getValue("Good").Item.getValue("Baleni2Nazev") & "^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if false and object.getValue("Good").Item.getValue("Baleni3Mnozstvi") > 0 then
html.addLine("^*^ Balení 3" & object.getValue("Good").Item.getValue("Baleni3Mnozstvi") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("MJ") & "/" & object.getValue("Good").Item.getValue("Baleni3Nazev") & "^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ DPH" & object.getValue("Good").Item.getValue("Dan") & "%^*^ ")
if ( p.ebParams("Session.Auth").Value or inStr( object.getValue("Good").Item.getValue("Specifikace"), ", BEZCENY," ) = 0 ) and sysutils.StrToDbl( object.getValue("Good").Item.getValue("VaseCena") & "", 0 ) > 0 then
html.addLine("^*^ ")
if clng( object.getValue("Good").Item.getValue("CenaBezDPH") ) > clng( object.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaBezDPH") ) then
html.addLine("^*^ Běžná cena bez DPH" & object.getValue("Good").Item.getValue("CenaBezDPH") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ Cena bez DPH" & object.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaBezDPH") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "^*^ Cena včetně DPH" & object.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaSDPH") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "^*^ ^*^ Vložit do košíku^*^ ^*^
^*^ ")
jednotkoveMnozstvi = sysUtils.StrToDbl( object.getValue("Good").Item.getValue("JednotkoveMnozstviEBC"), 1 )
html.addLine("^*^ ^*^ ^*^ ^*^
 
^*^
^*^
^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Mix").Count() > 0 then
html.addLine("^*^ Další varianty^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
else
html.addLine("^*^ Cena: Na vyžádání^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Favorite") then
html.addLine("^*^ Odebrat z oblíbených^*^ ")
else
html.addLine("^*^ Přidat mezi oblíbené produkty^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^
^*^
^*^
^*^
^*^
^*^
^*^ ^*^^*^
^*^ ^*^ ^*^
^*^ ^*^ ")
if false and object.getValue("Good").Item.getValue("Categories").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
Umístění
^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Categories").Count()
html.addLine("^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Categories").Item.moveLast()
html.addLine("^*^
^*^ ")
for y = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Categories").Item.Count()
html.addLine("^*^ " & object.getValue("Good").Item.getValue("Categories").Item.Item.getValue("Nazev") & "^*^ ")
if not object.getValue("Good").Item.getValue("Categories").Item.isFirst() then
html.addLine(" > ")
end if
html.addLine("^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Categories").Item.movePrev()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Categories").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("DoplnujiciInformace") <> "" then
html.addLine("^*^
Podrobné informace
^*^
" & object.getValue("Good").Item.getValue("DoplnujiciInformace") & "
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Anotace") <> "" then
html.addLine("^*^
Doplňující informace
^*^
" & replace(object.getValue("Good").Item.getValue("Anotace"),vbcrlf,"
") & "
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
Parametry
^*^ ^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").Count()
html.addLine("^*^ ^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Sirka") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Vyska") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Hloubka") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if false and object.getValue("Good").Item.getValue("Hmotnost") <> "" and object.getValue("Good").Item.getValue("Hmotnost") <> "0" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Barva") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if false and object.getValue("Good").Item.getValue("Material") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("BaleniPozn") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("PopisProdej") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^
" & object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").Item.getValue("Parameter") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").Item.getValue("Value") & "
Šířka" & object.getValue("Good").Item.getValue("Sirka") & "
Výška" & object.getValue("Good").Item.getValue("Vyska") & "
Hloubka" & object.getValue("Good").Item.getValue("Hloubka") & "
Hmotnost" & object.getValue("Good").Item.getValue("Hmotnost") & " kg
Barva" & object.getValue("Good").Item.getValue("Barva") & "
Materiál" & object.getValue("Good").Item.getValue("Material") & "
Poznámka k balení" & object.getValue("Good").Item.getValue("BaleniPozn") & "
Další popis" & object.getValue("Good").Item.getValue("PopisProdej") & "
^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Photos").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
Fotografie
^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Photos").Count()
html.addLine("^*^ ^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Photos").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Files").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
Doplňující soubory
^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Files").Count()
html.addLine("^*^
" & object.getValue("Good").Item.getValue("Files").Item.getValue("Name") & "
^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Files").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
Stavy skladových zásob
^*^ ^*^ ^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").moveFirst()
html.addLine("^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Count()
html.addLine("^*^ ^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
" & MWRes("PROVOZOVNA") & "" & MWRes("SKLADEM") & "" & MWRes("REZERVOVANO") & "" & MWRes("ZBYVA") & "" & MWRes("OBJEDNANO") & "" & MWRes("POZADOVANO") & "
" & object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Item.getValue("Provozovna") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Item.getValue("Skladem") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Item.getValue("Rezervace") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Item.getValue("Zbyva") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Item.getValue("Objednano") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Sklady").Item.getValue("Pozadovano") & "
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ^*^
^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Count() > 0 then
html.addLine("^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").moveFirst()
html.addLine("^*^ ")
souvislost = object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Souvislost")
html.addLine("^*^
^*^ ^*^
" & souvislost & "
^*^
^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Count()
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Souvislost") <> souvislost then
html.addLine("^*^ ")
souvislost = object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Souvislost")
html.addLine("^*^
kódnázevdostupnostMJDPHcena bez DPH
^*^
^*^
" & souvislost & "
^*^
^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
jednotkoveMnozstvi = sysUtils.StrToDbl( object.getValue("Good").Item.getValue("JednotkoveMnozstviEBC"), 1 )
html.addLine("^*^ if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").isOdd() then
html.addLine(" odd")
end if
html.addLine(""" style=""height:20px; line-height:20px;")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").isLast() then
html.addLine("")
end if
html.addLine(""">^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
kódnázevsklademMJDPHcena bez DPH
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Cislo") & "
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("SkladovaPolozka") then
html.addLine("" & object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Zasoby") & "")
else
html.addLine("-")
end if
html.addLine("
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("MJ") & "
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Dan") & "%
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">^*^ ")
if inStr( object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Specifikace"), ", BEZCENY," ) = 0 and object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Cena") > 0 then
html.addLine("^*^ " & object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaBezDPH") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "^*^ ")
else
html.addLine("^*^ Na vyžádání^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">^*^ ^*^ ^*^
^*^
^*^
^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ^*^
^*^
Komentáře k " & object.getValue("Good").Item.getValue("Nazev") & "
^*^

K produktu prozatím nikdo nepřidal komentář

^*^ ^*^
Přidat komentář
^*^
^*^ ^*^
^*^
^*^ ^*^ ^*^
^*^ ^*^ ^*^
^*^ ^*^ ^*^
^*^ ")
if false and modCOMMON.getApiKey( "GOOGLE_RECAPTCHA_KEY" ) & "" <> "" then
html.addLine("^*^
^*^
^*^ ^*^
^*^ ^*^ ^*^
^*^ ^*^
^*^ ")
else
html.addLine("^*^
^*^ ^*^  *^*^ ^*^ ^*^ ^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ Odeslat komentář^*^
^*^
^*^
^*^
^*^
^*^ ^*^
^*^ ^*^")